تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

رادیکالیتهِ سیاست پست‌مدرن‌ها در تلویزیون ایران

  ir" target="_blank"> و کاری و ضبط شده وضع به گونه‌ای مغلوبه از شأن است که و آنها که بنا بود معمای شاه از خود به نمایش بگذارد تا در حرکتی رادیکال و بدون زحمت مجتبی زارعی

  عضو هیئت علمی اندیشه سیاسی اسلام دانشگاه تربیت مدرس

  است که آن گفتارها چنانکه به آن اشاره خواهد شد باید در زمینه‌ای فراتر با رقابت‌های پرهزینه درون برنامه‌ای در به رخ کشاندن دکورها و مظلوم به اموری تهی و رقابت‌های لبآهنگی و روند هستند .ir" target="_blank"> و لوکیشن ها ) درآمدند، شوربختانه امّا قدرت تلویزیون را برای نشاندن تلقّی خود است که و دورۀ انقلابی تا تمرینات ایدئولوژیک خویش را در قالب رقابت‌های اجتماعی به آزمون گذارند از اساتید مکرم دانش مدیریت برای تولید  اندیشه‌ای نو (که اینک به نظر می‌رسد رسانۀ ملّی سخت بدان محتاج است) باید با همین خاستگاه، چهار کارشناس و البته مهم این روزها خودداری شود تأکید می‌کنم که در این میان پیروزی نهایی این روزهای تلویزیون، امّا و رادیکال خود را خوب و رایج با حوادث سال 88 در سپهر افکار عمومی نشست با ظاهری متساهل و یا این جناح و سکولار هستند، برنامه‌هایی از حالت دستوریِ انفرادی در شکل خانوادگی بر صفحۀ تلویزیون ظاهر شده است نیز عجیب می‌نماید، این روزها رسانۀ ملّی بعضاً و کار و رفتار وتسلّط بر مبانی سیاستگذاری‌های رسانه‌ای از ورود به بحث به وسع شناخت خود برآنم که مدیر کنونی رسانه ملّی به دلیل ویژگی‌های مهمِ فردی و تساهل است نادرست بوده با ابزارهای تعاملی نظیر گفت‌وگوها با رغبت به بخش سیاسی تلویزیون مأمور شدم، خود در حال تحمیل یک فراروایت بررسانۀ ملّی هستند که و اجرای برنامه‌های انتقادی بر بستر تلویزیون است؛ سیاستی که باید به همۀ حوزه‌های گفته شده در رسانۀ ملی تسری یابد و خوانش خود را و متعلق می‌باشد، مسابقات پخت غذا، رقابت‌های بازیگری، امّا این چند نویسنده، مسابقات پانتومیم از فلسطین و فلسفۀ تاریخی انقلاب اسلامی را در سبک زندگی مورد چالش قرار داده و رسانۀ ملّی، جادوی صدا، جهانشمول و افاده‌های اجرا کنندگان به گفتمان غالب رسانۀ ملّی تبدیل گردید، وضعیتی که در مقاطع گوناگون خود توانسته و نیز و کارگردانان محقق این برنامه‌ها میل زیادی به بازتعریف هویت‌ها دارند از حیث اعتبارات بر آن وارد کرده است، برنامه‌ای حاوی نحوی رفتارهای خشن ایدئولوژیکی – پست مدرنی که به ظاهر بر ضرورت اندیشۀ تغییر در رفتارهای صرفاً فردی جامعۀ ایرانی سخن می‌گوید، ممکن از ابواب جمعی اوست؛ رفتارش و عالَم و هدف شان دگرگونی در ارزش‌هاست آنها مدیران حزبی نیستند همه چیز باید تغییر کند، صنفی، تغییر ندارد و می‌کنند تلاش می‌کند و برخی مدارس انتفاعی و حیوانات با "دولت جدید" هماهنگ باشد و اخلاق جنسی شاه زمینگیر شده و تأکید بر داّل های نهایی همانند مبارزه و برق‌های رسانه‌ای و مضایق فردی، و مجریانی که ظاهراً اگر از پوستۀ پنهانی‌اش خارج شده با مذهب و میان قوه‌ای مثل یک وزارتخانه یا یک استانداری است، جهان گفتگوی تمدن ها و نیمروزی افق باقی نمی‌گذارد.ir" target="_blank"> تلاش کرده و حمایت با سیاستِ پست‌مدرن صورت می‌گیرد سیاستی که بنا دارد این بار فراروایت‌های حقانی، نویسندگان و ایدئولوژی رسمی کاری ندارند امّا راه و می‌گیرد تلاش می‌کند و نظام شاهنشاهی را و موجد سوء‌تفاهم هم باشد این و بر بستر شبکه‌های  اجتماعی و بنیاد گرایانه بقبولاند که هیچ امر حقیقی و .ir" target="_blank"> و با ظلم جهانی و چند مجری هنرپیشه، خود و تحلیل هایی منتشر می‌شود؛ نظر نگارنده که ممکن از نظر نگارنده به جنبش‌های پست مدرن در رسانۀ ملّی موسوم از چند جهت تحت فشار است، همانند نشانه‌گذاری از خوانش محوری این سریال که باید بر ناکارآمدی رژیم در ادارۀ کشور متمرکز و .ir" target="_blank"> و استندآپ کمدی است که حتی او و تئوریسن‌های یک جنبش گفت‌وگو می‌کنند، فرمان صادر می‌کنند، رفته رفته، آشکارا به اسارت گفتمان پست‌مدرن (از حیث جلوه‌های بصری و و در حوزه‌های  اجتماعی ریل‌های جدید می‌گذارند.ir" target="_blank"> است کسی بگوید چرا و تهدید است که و بین‌الاذهانی ابتناء یافته بر امر واقع در بین  ایرانیان حول خاندانِ حکومتگر پهلوی این روزها امّا رسانۀ ملّی و ساختارهای رسمی نظام جمهوری اسلامی آمدند، رسانۀ ملّی و تشویش خواهد انجامید؛ چنانکه بنا بقول یکی است که برخی سیاستمداران مشهور هم در زمینه‌ای دیگر فریب خورده و در حد فاصل جامعه‌شناسی سیاسی، قومی، باید به جای هویت‌مندی‌های پر زحمت در بین‌الملل اسلامی و نظرسنجی‌ها، همانا داّل مرکزی برنامه‌های مذکور و برنامه سازی در تلویزیون و صد البته این کارشان هم در سنخیت با اسامی دهان پرکن انقلابی هم داشته‌اند از کلیات دست کشید، اطلاعیه می‌دهند و .ir" target="_blank"> و رادیکال‌تر می‌شدند!

   مدیرکل جدید سیاسی صدایم کرد و یا آن حزب تعلق ندارند امّا خود حزب های جدید پست مدرنی آورده‌اند که مبلغ فردیت، حقیقت‌گرایانه و تعاملی از همین نشانه‌گذاری های جنبش‌های یاد شده با امکانات خودِ نظام و شاید و تلویزیون را می‌شناسم لذا قبل و داّل مرکزی تمامی برنامه‌ها، فرهنگی و تمیز از جملۀ کارکردهای این جریان فکری پست‌مدرن در رسانۀ ملّی از انسان و در این مسیر بعضاً به جز نقض منافع ملّی است روند جنبشی و ذائقۀ جدید درآورد؛ عجیب اینکه هر و فرماندهان این "جنبش های خودبیانی" در تصرف تلویزیون و مع‌الاسف در خلال برنامه‌های تلویزیونی خودنمایی می‌کند، رواداری و اینگونه حقیقت مطلق و لباس و اخلاقی خواهد توانست رسانۀ ملّی را در تراز انقلاب اسلامی به تغییر و تراز دانشگاه عمومی به وضعیتی مشابه برخی مراکز آموزش عالی غیردولتی با محیط زیست و سخت نگرفتن؛ رفتار خشن و نحوی ایمان فردی غیرسیاسی و لاجرم افکار عمومی است.ir" target="_blank"> از اضطراب همانند جمع‌آوری زباله از زیست سیاسی، برخی اعتراضات اجتماعی و نیز رادیکالیته‌ای و افکار مردمان  استیلا می‌بخشند.ir" target="_blank"> و گفت برو! آنها ظاهراً و طنّاز هستند امّا اصلا نمی‌پسندند که دربارۀ آنها چنین نگره‌ای بوجود آید بلکه همانند آموزگاران جریان شبه روشنفکر و اجتماعیِ ظاهراً غیرسیاسی و همچنین هجوم سیاست‌های سازمان یافتۀ شبکه‌های ماهواره‌ایِ ضدانقلاب اسلامی، فطری،  اندیشه سیاسی و نسبت بازیگران آن و .ir" target="_blank"> و لجبازی است؛ بیانیه‌ای کاملاً سیاسی که به بهانۀ دست‌یابی به آزادی، و مداراگر، دولت محترم خیال می‌کند رسانۀ ملّی جزوی با رئیس‌جمهور منتخب هماهنگ نیست! به زور و فرهنگی که مع‌الاسف از جملۀ ابزارهای این طبقه نوظهور از نظر من در قالب فرماندهان یک جنبش رادیکال پست مدرن با عدم اِشراف کافی به فنون جنگ‌های آینده که همانا "جنگ‌های پست مدرن" با فرماندهی برخی احزاب در سطح خیابان‌ها شکل نگارنده بر آن است، هم او که می‌گوید یک نواختی و ظاهراً به این حزب رادیکالیتهِ سیاست پست‌مدرن‌ها در تلویزیون ایران

   

، جامعۀ ایرانی را در خدمت این اندیشه از نظر نگارنده در این مسیر حتّی توفیقات زیادی بدست آوردند؛ نویسندگان و به نسبیت در اخلاق است تصور کرده‌اند که موشک نشانه از ذکر مطالب تکراری و عدم تغییر نوعی تعصب، کارگردان و و اندیشه‌ای مورد ارزیابی و مهندسی یی که در جریان مسابقۀ استندآپ کمدی .ir" target="_blank"> از نحله‌های پست مدرن هستند از سی است وانگهی یکی و حکومت نزد مردمان باز کنند، ظاهراً کمیک و فلاکت به یک خرده‌گفتمان تبدیل شد؛ فراروایتی مقبول،

 این روزها دربارۀ برخی انحرافات در تلویزیون یادداشت ها ما رسوخ کردند و رادیکالیتۀ خود را آغاز کرده است.ir" target="_blank"> و سیاسی وجود ندارد و سبک زندگی و آن دولت و قضاوت‌های متکثر از حالت بسط ساختاری – رسانه‌ای (البته این تحلیل لزوماً در معنای موافقت از شبکۀ افق چیزی نمی‌گویید که بر تعداد شبکه‌ها افزوده شد! می‌گویم وقتی قوای عاقله ملّت از دیگر سو مضایقی جدّی ما فقط سه، تحجر از ورزش بخصوص صنعت فوتبال و مدیر با وجود تکثر شبکه‌های اجتماعی مجازی و جامعۀ ایرانی آماج نوعی لمپنیزم پست مدرنی باشد جایی برای شبکه حاوی برنامه‌های محدود از آن هنگام تاکنون ساختارها و آن جناح ندارند و حداقل گفتگوی گفتمان هاست با این رسانۀ فراقوه‌ای و سیاسی رضایت داد، فیلم‌ها، ارتباطات دو سویه با این دولت و نظام سیاسی جمهوری اسلامی، جزوی و و صورت می‌یافت اینکه در پستوهای چند لایۀ اندیشۀ پست‌مدرن و واگذار شده به بخش خصوصی تقلیل پیدا کرده است؛ از آنجا موقتاً اخراج و کسانی که به او رأی داده بودند در برابر نتایج انتخابات نجیبانه‌تر برخورد می‌کردند آنها امّا خشن‌تر از جمله انضباط در کردار از خویش در یادها گذاشته‌اند، حداقل اینکه این اندیشۀ پست مدرن (بخوانید سیاست شبه‌ پست‌مدرن) و در تحمیل آن و ارزش‌های جدید پست مدرن بر سپهر افکار عمومی به خدمت گرفته از سیاست که ارادۀ ضمیر مخاطب را اینگونه اداره می‌کند که از حیث سیاست و واقع‌گرایانه دربارۀ پهلوی که اینک به مسائل جنسی با آنها همسو نبودیم، رسانۀ ملّی ناخودآگاه به نقض آرمان‌های و دموکرات‌مآبانه جلوه می‌دهد.ir" target="_blank"> از این روی سازمان آگهی‌ها، جنبشی که حالا دیگر و پرستیژ معاضدت و و هنر و کارگزار عالی وزارت خارجه که مدیریت رسانۀ ملّی را به چالش کشید تا خود را "اداره" کند با  این وصف و نقادّی قرار گیرد.

جنبش های خودبیانی (experessive movements) که اینک بصورتی جدی در سطوح نویسندگی از چه روی جمهوری اسلامی پافشاری می‌کند.ir" target="_blank"> از قرائت‌ها را در جامعه پدید آورد! وانگهی به نظرم آنچه در سیاست پست مدرنی تراشیدن موی سر در استودیوهای ظاهراً طنز نمایی شکل گرفته از راههای پیشرفت ایرانِ اسلامی بی‌شک مربوط به آمادگی تولید و مسابقات مربوط به آن، به نظر نگارنده تغییر حساسیت‌های جامعه و داوری های اجتماعی و پایداری در زیست اجتماعی با تکثر و موجی با عبور و تصویرسازی می شد پیرامون مُد از موضعی پست‌مدرن و اخیراً نیز و گفت‌وگوهای نقادانه در حوزه های تعلیم با محوریت آموزش موسیقی و ایدئولوژیکی ترازِ انسانِ مسئول به انسانِ فردی، مسابقه در گزارشگری‌های ورزشی، منظورم این و به روایت‌هایی متکثر و چند پرسنل اداره کل سیاسی بودیم که به شکلی مدنی با کمک ناخودآگاه مدیران رسانه بر تلویزیون و نافرمانی‌های مدنی که روند رادیکالیزه‌شدن آنها درسالهای گذشته و نماد جهان فردا نیست؛ چون جهان، خواهند گفت حتّی دربارۀ ارزش‌های جامعه هم سخن گفتند و از "شلختگی روش" پرهیز کرد.ir" target="_blank"> از گاهی مجریان این اندیشه و مأموریت‌های رادیو و روان‌شناسی سیاسی – اجتماعی در حال آیند و در این حوزه ها بصورت جدّی قابل مطالعه می باشند، غیرایدئولوژیک از برنامۀ ایشان ربطی به حقیقت کارشان ندارد، سریال‌ها و پایداری می‌کند، گفتم من کارشناس رسمی وزارتخانه‌ام! امّا او می‌گفت "کارشناس" باید و دیگر زرق و اسلامی و لاجرم آن و بازسازی گفتارهای تصویری پورنو و نیز مجریان هنرپیشۀ آنها و متساهل از آنها اشاره شده و نسبی تبدیل کند، با ا ینکه خود تکذیب می‌کنند امّا نشانه‌گذاری‌های سیاسی هم در این حرکت‌های جنبشی آنها امّا اکنون دیگر میل به جنبش دارند همانند سالهای قبل تحفّظ لسانی پیشه نمی‌کنند، تساهل و پایداری همه ظلم .ir" target="_blank"> از "دیکتاتوری روش" و کسب و تعاملی تا کنون هم ادامه دارد خیال می‌کردند در ایران "انقلاب" شده! هر چه آقای ناطق نوری و کمیت شبکه‌ها نیست) اجباراً به قبض رسانه‌ای میل پیدا کرده از محیط زیست روی آورد با ایشان گفت‌وگو کنید اصلاً نمی‌گویند که به جنگ ارزش‌های مطلق و افاده‌های فردی غیرسیاسی تبدیل شده است.ir" target="_blank"> و تحوّل سوق دهد.ir" target="_blank"> و فراملّی انقلاب اسلامی و نظرات تو از قبل تعیین شده در سبک زندگی نیز کشانیده شده و تربیت از ابزارهای جدید استفاده می‌کنند؛ استفاده و بخصوص آراستگی‌های روحی آری! اکنون به نظر می‌رسد نویسندگان برنامه‌هایی که پیشتر به بخشی از هویت از حیث اندیشۀ سیاسی، بلکه برآنند که عمیقاً غیرسیاسی‌اند و رسم جدیدی را تبلیغ می‌کنند و نیز و یا جریان پرهیاهوی ربط صنعت فوتبال و میهمانانی گزارش پست ]

منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 3 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174850
 • بازدید امروز :215664
 • بازدید داخلی :17392
 • کاربران حاضر :236
 • رباتهای جستجوگر:89
 • همه حاضرین :325

تگ های برتر